Referenca

RTV miza

podkonstrukcija mize za studio RTV dnevnika